Logo White

ESI Fondovi – Početak projekta

POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OIE TVRTKE KOSTEL PROMET D.O.O.

PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ

OPIS PROJEKTA

Tvrtka KOSTEL PROMET d.o.o. je u kolovozu 2021. potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OIE TVRTKE KOSTEL PROMET D.O.O.“ Projekt je ostvario sufinanciranje putem poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za “ Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“, Referentna oznaka: KK.04.1.1.03 kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Projekt čini nekoliko elemenata: 1)Ugradnja učinkovitog sustava unutarnje rasvjete, 2) Ugradnja učinkovitog sustava vanjske rasvjete, 3) Postavljanje fotonaponske elektrane, 4) Ugradnja novog sustava grijanja, hlađenja i ventilacije-dizalice topline s rekuperacijom topline, 5) Zamjena radnih strojeva-šivaćih mašina, 6) Priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije, 7) Upravljanje projektom i 8) Promidžba i vidljivost. Uspješna provedba projekta će omogućiti smanjenje potrošnje isporučene energije unutar energetski troškovne cjeline tvrtke KOSTEL PROMET d.o.o. provedbom mjera energetske učinkovitosti i korištenja OIE.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Specifični cilj projekta je smanjiti količinu isporučene energije na proizvodnom pogonu i zgradi. Opći cilj projekta je smanjiti isporučenu energiju projektnoj cjelini za 471.308,95 kWh/god odnosno za 78,24%.

Uspješnom provedbom projekta omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:

R1) Ušteda isporučene energije na proizvodnom pogonu od 393.883,01 kWh/g odnosno 82,78%
R2) Ušteda isporučene energije na zgradi od 77.425,94 kWh/g odnosno 61,18%
R3) Povećanje količine OIE u bruto konačnoj potrošnji energije na projektnoj cjelini od 336.340,26 kWh/g (uključeno u rezultate R1 i R2)

Provedba projekta omogućiti će uštede isporučene energije povećanjem energetske učinkovitosti i povećanjem proizvodnje obnovljivih izvora energije, a navedene uštede će rezultirati smanjenjem negativnog utjecaja na okoliš putem smanjenja emisije CO2.

Razdoblje provedbe: 01.09.2020. – 30.06.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 9.622.426,43 HRK

Iznos EU potpore: 4.836.061,61 HRK

Kontakt: Robert Posavec (robert.posavec@kosteler.hr)

Logo Alle 1